İtalya

İtalya Avrupa’nın güneyinde, çoğu İtalya Yarımadası üzerinde yer alan tam bir Akdeniz ülkesi. İtalyanca adı Italia, resmi adı ise Repubblica Italiana yani İtalyan Cumhuriyeti. Kuzeyde Alpler bölgesinde Fransa, İsviçre, Slovenya ve Avusturya ile komşu. İsviçre toprakları içerisinde kalan Campione d’Italia adlı bir bölgesi var. Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino da İtalya toprakları içinde yer alan, başka ülkeyle sınırı olmayan iki küçük ülke.

Tarih boyunca çeşitli Avrupa uygarlıklarına ev sahipliği yapan ülkede, Etrüskler, Yunanlar ve Antik Romalılar hakim oldu. Ünlü Rönesans hareketi bu Akdeniz ülkesinin Toskana bölgesinde doğdu ve bütün Avrupa’ya yayıldı. Başkent Roma, yüzyıllar boyunca Batı uygarlığının merkezi olup, mimaride barok tarzının doğuşuna tanıklık etti ve eskiden beri Katolik Kilisesi’nin ve tüm Katolik dünyasının merkezi oldu.

Günümüzde İtalya, demokrasi ile yönetilmekte olan bir cumhuriyettir ve ülkelerin kişi başına nominal gayrisafi yurt içi hasıla sıralamasında yirminci, insani gelişme endeksi sıralamasında yirminci, yaşam kalitesi endeksinde sekizinci sırada yer alan gelişmiş bir ülke. İtalya, 1957 yılında başkent Roma’da imzalanan Roma Antlaşması’yla kurulan Avrupa Birliği adlı siyasi ve ekonomik örgütlenmenin kurucu üyelerinden. Yedinci en büyük gayri safi yurtiçi hasılasıyla G8 Zirvesi, NATO, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Avrupa Konseyi, Batı Avrupa Birliği ve Schengen Antlaşması katılımcıları arasında yer alıyor.

Bu sayfada İtalya hakkında bilgi, İtalya gezi rehberi ve notları, Sicilya hakkında bilgi, Sicilya Adası coğrafyası, konumu, haritası, iklimi, hava durumu, halkı, mafyası, endüstrisi, tarımı, Sicilya tarihi, ekonomisi, kültürü, müziği, sineması hakkında ilginç bilgiler, Sicilya gezi rehberi ve notları bulabilirsiniz.