Estonya

Estonya

Sovyetler Birliği’nden ayrılan bu soğuk, küçük ve sakin Kuzey Avrupa ülkesinde her gittiğim yerde ücretsiz olarak ahşap evlerde konuk edildim, ilginç insanlarla tanıştım. Dili gramer bakımından Fince ve Türkçeye benzeyen ülkenin yüzölçümü sadece 45,227 kilometrekare, nüfusu 1.3 milyon. (İng: Estonia. Est: Eesti) Küçük bir kasabasındaki Ortaçağ kalesinde Osmanlı İmparatorluğu haritasına rastlamak, Tallinn’de belli bir anda içinde kaç kişinin kaldığını kimsenin bilemediği kocaman komün evinde kalmak, Tartu’da beni kırmızı ahşap evinde konuk eden Kadi’ye götürdüğüm Türk kahvesini pişirmek ilginçti. Bu sayfamda Estonya hakkında bilgi, Estonya gezi notları, Estonya gezisi rehberi ve Estonya turu için gezilecek yerler ve şehirler bulabilirsiniz.

Estonya Dili Estonca

Estonca, Estonya’nın resmî dili olup, 1.3 milyon ülke nüfusu ve yurt dışındaki Estonyalılar tarafından konuşulan, Ural Dil Ailesi’nin Fin-Ugor dilleri koluna ait. Finceye oldukça benzeyen Estoncayı ailedeki diğer dillerden ayıran en önemli özellik, kısa, uzun ve çok uzun olmak üzere üç farklı tonlama.

Estoncada 27 harfli Latin alfabesi kullanılıyor. Ülkede ileri gelen kesim on dokuzuncu yüzyıla kadar Almanca konuştuğu için, Eston alfabesinin oluşumunda Almanya alfabesinin etkisi var. Bu nedenle ä, ö ve ü harfleri Eston alfabesine Alman alfabesinden geçti.

Estonca, Ural dillerinin Baltık-Fin dilleri koluna mensup, Avrupa’da Hint-Avrupa dil ailesine ait olmayan birkaç dilden birisi.  Her ne kadar kültürel sürecin etkisiyle Estoncada komşu ülke dillerine ait sözcükler bulunsa da, Estonca yine de yakın ülkelerden olan İsveçLetonyaRusya dillerine hiç benzemiyor.

Estonca, Avrupa dillerinden Fince dışında Macarca ile yakın akraba. Ancak bu iki dil arasında da oldukça belirgin farklar var. Estonca, Türkçe gibi Fince ve Macarca ile beraber sondan eklemeli bir dil. Dilde sözcüklere birçok ek getirilerek çok uzun sözcükler kuruluyor. Ancak Estonca, diğer tüm Ural dillerinden farklı olarak ünlü uyumu özelliğini kaybetmiş. Sadece eski Estonca metinlerde bu uyuma rastlamak mümkün. Tüm bunların dışında Estonca, sözcük sonlarındaki seslerin aşınması özelliğine sahip olup, hemen hemen tüm günlük konuşmada bu durumla karşılaşmak olası. Estonca, özne-yüklem sırası itibarıyla, Özne-Yüklem-Nesne düzenine sahip bir dil.

Estonya Ekonomisi

Bir Avrupa Birliği üyesi olarak ülke, dünyanın en büyük ekonomik bölgelerinden biri üzerinde yer alıyor. Kasım 1999’da Dünya Ticaret Örgütü’ne üye oldu ve Avrupa Birliği ile müzakerelere başladı. Ülkede enerji üretimi ve dağıtımı, telekomünikasyon, demir yolları ve diğer kamu kuruluşları özelleştiriliyor.

Estonya 2002 yılında Avrupa Birliği ile yaptığı müzakereleri tamamladı ve birliğe üye oldu. Bu dönemde birliğin genişleme sürecinde, yeni üye ülkeler arasında ekonomisi Kıbrıs Cumhuriyeti’nden sonra en güçlü olan ülke olarak açıklandı. Bugün Avrupa’da en az borcu olan ülke.

Estonya ekonomisi hızla gelişen, birçok Finlandiya firmasının yatırım yaptığı bir durumda. Estonya ekonomisi özellikle bilişim teknolojisi alanında güçlü. Kişi başına düşen gayri safi millî hasılası 12.300 Amerikan Doları ile Baltık Ülkeleri arasında en yüksek olanı.

Millî geliri 20 milyar doların üzerinde olan Estonya ekonomisi bilgi teknolojisine dayalı olarak büyüyor. Elektronik, makine ve ileri teknolojiye dayalı üretim ileride. İsveç ve Finlandiya’daki uluslararası kuruluşlar üretimlerinin büyük kısmını bu Baltık ülkesinde gerçekleştiriyorlar. Millî gelirin oluşumunda yabancı sermayenin payı üçte bir.

Komün evi yaşam

Tallinn Gezi Rehberi

10
Tallinn Estonya'nın başkenti ve en büyük şehri olup ülkenin kuzey kıyısında yer alıyor. Tarihi Eski Kent Vanalinn Avrupa'da en iyi korunmuş Orta Çağ şehirlerinden...
estonya kadınları

Estonya Gezi Notları

108
Estonya gezi notları olarak hazırladığım bu yazımda Estonya hakkında bilgi vererek gitmek isteyenlere bir Estonya gezi rehberi olmasını umuyorum. Ülkede kaldığım yerlerde yaşadıklarımı da...