Ana Sayfa Avrupa Arnavutluk

Arnavutluk

Bu sayfamda Arnavutluk gezisi, Arnavutluk hakkında bilgi, Arnavutluk gezi yazıları, başkent Tiran’da gezilecek yerler ve gezi notları bulabilirsiniz.

Arnavutluk hakkında bilgi

Balkan ülkesi Arnavutluk, Avrupa’nın güneyinde dağlık ve küçük bir ülke. Kuzeybatısında Karadağ, kuzeydoğusunda Kosova, doğusunda Makedonya, güney ve güneydoğusunda Yunanistan yer alıyor. Batıda Adriyatik denizine, güneybatıda Ege Denizi’ne kıyısı vardır.

Etnik çeşitliliğin az olduğu ülkede nüfusun yüzde 95’ini Arnavutlar yüzde üçünü ise Yunanlar oluşturuyor.

Ülkenin komünist rejim dönemindeki kapalı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçişi zor oldu. Ekonomik büyüme oranı 2004-2008 yıllarında yüzde altı civarında seyrederken, 2009-2011 arasında yüzde üçlere düştü. Ülkede enflasyon bugün düşük ve istikrarlı seyrediyor.

Devlet suçu ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, yabancı yatırımı çekmek için çeşitli önlemler aldı. Yurtdışında çalışan Arnavutların gönderdikleri dövizlerin ekonomiye katkısı 2008 yılındaki ekonomik kriz öncesinde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 12 ila 15’ine denk gelirken, bu oran 2010 yılında yüzde sekize kadar geriledi.

Ülkede istihdamın yarısını tarım sektörü sağlıyor, ancak tarım geliri GSYİH’nin yalnızca beşte birine denk geliyor. Toprak mülkiyeti, altyapı ve modern araçların eksikliği nedeniyle topraklar yeterince verimli kullanılamıyor. Gelişmekte olan bir ülke. Son yıllarda sahillerinde deniz tatili için giden turistler oluyor. Türkiye ile tarihi bağları olan, sık gidip gelinen bir ülke.