Yunanistan hakkında bilgi içeren bu yazımda ülkenin tarihi, kurucusu, kültürü, gelenekleri, halkı, özel günleri, bayramları, festivalleri, karnavalları, mitolojisi, hava durumu, bayrağı, haritası, konumu, iklimi, bölgeleri, illeri, şehirleri, nüfusu, yüzölçümü, ekonomisi ve Türk azınlık hakkında bilgiler var. Araplar ve Farslar gibi biz de 3 Yunan kavminden biri olan İyonlar adından gelen Yunan sözcüğünü kullanıyoruz ama Yunanlar kendilerini Helen, ülkelerini Helen Cumhuriyeti, Yunancada Elliniki Dimokratya (Ελληνική Δημοκρατία) ya da kısaca Ellada (Ελλάδα) veya Hellas olarak adlandırıyorlar. İşte Yunanistan hakkında kısa, ilginç ve önemli bilgiler. 

 

Yunanistan hakkında bilgiler
Yunanistan hakkında bilgi

 

Yunanistan Haritası ve Konumu

Konum olarak Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan bir Balkan ülkesi olan Yunanistan kuzeydoğuda Türkiye, kuzeybatıda Arnavutluk, kuzeyde Makedonya ve Bulgaristan ile komşu.

 

Yunanistan harita
Yunanistan haritası

 

Anakaranın doğusunda Ege Denizi, batısında İyonya Denizi, güneyinde Girit Denizi ve Akdeniz yer alıyor. Yunanistan, 227 tanesinde insan yaşayan, adacıklar dahil 6000 civarı adaya sahip ve 13.676 km uzunluğundaki kıyı şeridiyle bu alanda Akdeniz’de birinci, dünyada on birinci sırada. Yüzde sekseni dağlık olan ülkenin en yüksek dağı 2.918 metrelik Olimpos Dağı.

 

Yunanistan hakkında bilgi
Yunanistan

 

Yunanistan Hakkında Bilgi

Yunanistan’ın nüfusu 11 milyon, yüzölçümü 131.957 kilometre kare, başkenti Atina. Yunanistan; tarih yazımı, siyaset bilimi, demokrasi, Batı felsefesi, Olimpiyat Oyunları, Batı edebiyatı,  önemli bilim ve matematik ilkeleri ile Batı dramasının doğduğu yer olması nedeniyle Batı uygarlığının beşiği kabul ediliyor. Yunanlar, MÖ sekizinci yüzyıldan itibaren tüm Akdeniz ve Karadeniz’e yayılan ve polis olarak bilinen birçok bağımsız şehir devleti kurdular. II. Filip MÖ dördüncü yüzyılda Yunan anakarasının çoğunu birleştirirken oğlu III. Aleksandros, antik dünyanın büyük bir kısmını fethederek Yunan kültürünü ve bilimini Doğu Akdeniz’den İndus Nehri’ne kadar yaydı.

 

Uygarlığın doğuşu
Uygarlığın beşiği Yunanistan hakkında bilgi

 

MÖ ikinci yüzyılda Roma tarafından işgal edilen Yunanistan, Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle Yunan dili ve kültürünün hakim olduğu Batı Roma yani Bizans İmparatorluğu’nun ayrılmaz bir parçası oldu. Birinci yüzyılda Rum Ortodoks Kilisesi’nin kuruluşu, modern Yunan kimliğini şekillendirdi ve Yunan geleneklerini Ortodoks dünyasına yaydı. On beşinci yüzyılın ortalarında Osmanlı egemenliği altına giren Yunanistan’ın modern bir ulus devlet olarak ortaya çıkışı, verdiği bağımsızlık savaşının ardından 1830’da gerçekleşti. Yunanistan’ın sahip olduğu on sekiz UNESCO Dünya Mirası, ülkenin zengin tarihsel geçmişini yansıtıyor.

 

Yunanistan hakkında önemli bilgiler
Yunanistan hakkında bilgiler

 

Yunanistan yüksek gelirli bir ekonomi, yüksek yaşam kalitesi ve yüksek yaşam standardına sahip demokratik ve gelişmiş bir ülke. Birleşmiş Milletler’in bir kurucusu, Avrupa Birliği üyesi ve 2001’den beri euro bölgesinin bir parçasıdır. Kültürel mirası, turizm sektörü, taşımacılık sektörü ve jeostratejik önemi nedeniyle orta ölçekli bir güç olarak kabul ediliyor. Balkanlar’ın en büyük ekonomisi ve önemli bir bölgesel yatırımcısı.

 

Yunanistan hakkında önemli bilgiler
Yunanistan hakkında bilinmesi gerekenler

 

Yunanistan Hakkında İlginç Bilgiler

 1. Yılda ortalama 250 güneşli gün yaşanan, Avrupa’nın en güneşli ülkesi.
 2. Her yıl nüfusunun iki katından fazla turist ziyaret ediyor.
 3. Hiç insan yaşamayan binlerce adaya sahip.
 4. Halen yaşayan en eski, zengin ve etkili dil Yunanca.
 5. Yunanlıların feta dedikleri beyaz peynir sadece bu ülkede ve Türkiye’de üretiliyor.
 6. Dört binden fazla geleneksel dans türü var.
 7. Dünyada kişi başına en çok müze düşen ülke.
 8. Yunan para birimi drahmi 2500 yıl kullanıldı.
 9. Büyük İskender’e kadar paralara sadece tanrı ve tanrıça resimleri basılırdı.

 

Yunanistan hakkında ilginç bilgi
Yunanistan hakkında ilginç bilgiler

Yunan Bayrağı

Yunanistan bayrağı 4 beyaz ve 5 mavi yatay çizgiden ve sol üst köşede yer alan beyaz haçtan oluşuyor. Mavi ve beyaz, Yunan halkının milli renkleri olup mavi gökyüzünü ve denizi; beyaz ise Yunan bağımsızlık mücadelesinin saflığını sembolize ediyor.

 

Yunanistan bayrağı
Yunan bayrağı

 

Haç, Hristiyanlık dinini temsil ediyor. Mavi ve beyaz olmak üzere toplam 9 yatay çizgi, Yunan sloganı Eleftheria i Thanatos’u (ya özgürlük ya ölüm) oluşturan sözcüklerin toplam hece sayısından geliyor.

 

Yunanistan Halkı

Yunanistan’ın nüfusu 11 milyon olup, halkın büyük çoğunluğunu etnik Yunanlar oluşturuyor. İnançlı Yunanlar büyük oranda Ortodoks Hristiyan. Nüfusun çoğunluğunu Türkiye’den 1924 mübadelesi, 1955 yağması ve 1964 sürgünü sonucu göçen Rum nüfustan oluşuyor. 1924 öncesi Yunan Krallığı’nın nüfusu 2 milyonun altındaydı ve bu nüfusun çoğunluğunu Yunanlaşmış Arnavutlar yani Arvanitler oluşturuyordu. Buna 1,5 milyon civarında Anadolu Rumu eklendi. Anadolu’dan göçen Rumlar daha çok Batı Trakya ve Tesalya’ya yerleştiler ve yüksek çocuk sayısı ve nüfus artışıyla eski Arvanit-Yunan nüfusunu geride bıraktılar. Aşağıda biri Atinalı, üçü Selanikli Yunan arkadaşlarımı görüyorsunuz.

 

Yunanlılar
Yunanlar ve Yunanistan hakkında bilgi

 

Başlıca azınlıklar Makedonlar (250.000), Tosk Arnavutları (222.000), Ulahlar (209.000), Pontuslu Rumlar (202.000), Arvanitika Arnavutları (152.000); Müslüman azınlıklar Türkler (150.000), Pomaklar (50,000), Saidî Araplar (30.000), Farslar (10.000), Afrikalılar (6.100) oluşturuyor.

 

Yunanistan insanlar
Yunan halkı

 

Ayrıca Karaman’da yaşayan, Türkçe konuşan, Yunan harfleriyle Türkçe yazan Ortodoks Türkler de mübadele sırasında Yunanistan’daki Müslüman Türklerle  değiştirildi. 1923 Lozan Antlaşmasına ekli protokol hükümlerince Türkiye’de yaşayan yaklaşık 193.000 Karamanlı Türk, Rum sayılarak zorunlu nüfus değişimine tabi tutuldu.

 

Yunan Mitolojisi

Yunan mitolojisi, Antik Yunan’da dünyanın yaratılışı, tanrı, tanrıça ve kahramanların hayatı hakkındaki efsane ve öğretileri içeriyor ve Eski Yunan dininin temelini oluşturuyor. Günümüzde Yunan mitolojisi hakkındaki bilgileri, tanrıların öykülerini ve görevlerini bu sözlü edebiyatın yazılı hallerinden alıyoruz.

 

Yunanistan Mitolojisi
Yunan Mitolojisi

 

Yunan mitolojisi Yakın Doğu ve birçok Avrupa mitolojisini etkiledi. Yunan Tanrılarının her biri Romalılar tarafından farklı isimler konarak kabul gördü. Roma mitolojisi neredeyse tamamen Yunan mitolojisini temel alır. Yunan mitolojisindeki efsanelerde çoğu eski Yunan tanrıları insan şeklinde. Yunan tanrılarının yaratılış hikâyelerinde seçilmiş 12 tanrı (ki bu 12 tanrı, 4 kadın ve 8 erkekten oluşur) Olimpos Dağı’nda otururlar, her şey Olymposlu Tanrılarla Titanların savaşlarıyla başlar ve Olymposluların zaferiyle son bulur. Savaştan sonra Titanlar cezalandırılır. Gaia, Khaos, Phoebe ve Kronos (bkz.: Titan) gibi Titanlar Tartarus’a gönderilir (Tartoros bir titan fakat Tartarus sonsuzluğa kadar giden yeraltıdır). Tartarus’ta Olimpos Tanrıları tarafından sonsuza kadar süren bir cezaya mahkum edilir. Khaos ise zaten Titanlar tarafından yok edilmişti.

 

Eski Yunan Tanrıları
Yunan tanrıları

 

Yerküreyi taşımak ile cezalandırılan Atlas gibi, Titanlardan Olimposluların yanına geçen Titan tanrıları da vardır. Prometheus gibi Yunan Tanrıları dünyayı Olympos Dağının tepesindeki bulutların üzerinden yönetirler. Toplamda 12 Tanrı bulunur. Bu 12 sayısı hiç bozulmaz, bir tanrı eklenirse bir başkası bu listeden çıkar. Örneğin Dionysos Pantheon’a dahil olduğunda Hestia Olimpos’tan ayrılmıştır. Şimşeklerin efendisi Zeus nice savaşlar vererek yönetimi babası Kronos ve onun yardakçıları Titanların elinden almış, 3 erkek kardeşiyle dünyayı bölüşmüştür. Çekilen kuraya göre gökyüzü Zeus’a, denizler Poseidon’a, yeraltı da Hades’e düşer. Herkes görev dağılımından sonra Olimpos’a çıkar ve dünyayı yönetmeye başlarlar… Yunanistan hakkında bilgi yazısı diğer konularla devam ediyor.

 

Yunan Mitolojisi hikayeleri
Yunan Mitolojisi öyküleri

 

Yunan Tarihi

Antik Taş ve Bronz Devirleri Yunan Tarihi

MÖ 2 milyon ile MÖ 3200 yılları arasında Yunan topraklarında Taş Devri, Palaeolitik, Mezolitik ve Neolitik dönemler yaşandı. Erken Bronz Çağ’da yaşanan nüfus artışı, güney Yunanistan’da yerleşim yeri sayısının artmasına neden oldu.

 

Bronz Çağ
Bronz Çağı ve Yunanistan hakkında bilgi

 

Eski Yunan Tarihi

Minos Döneminde Girit
Girit adasının Akdeniz’in güneyindeki coğrafi konumu ve doğal çevresi, Minos uygarlığının oluşum, gelişim ve karakteristik özelliklerine doğrudan etkide bulundu. Minos Girit uygarlığının etkisiyle Miken Uygarlığı anakara Yunanistan’da yeşerdi (Argolis’te Mycenae, Tiryns, Pylos, Atina, Thebes, Orchomenus ve İolkos). 1952 senesinde, kullandıkları heceli yazı tipinin (Çizgisel B) Yunancanın eski bir formu olduğu, İngiliz mimar ve klasik dönem uzmanı Michael Ventris tarafından deşifre edildi.

 

Minos Uygarlığı
Miken Uygarlığı

 

Ege Adaları
Ege Denizi İÖ 11. yüzyıldan itibaren insanları çeken, ekonomik, sosyal ve kültürel etkinlik bölgesi, ticaret ve yaşam alanı oldu.

 

Geometrik Dönem
Karanlık Yıllar olarak bilinen iki yüzyılı (İÖ 1150-900), Geometrik Dönem (İÖ 9.-8. Yüzyıllar) takip etti. Bu dönem, antik Yunan Rönesansının başlangıcı kabul edilip, Yunan şehir-devletlerinin kuruluşu ile Yunan alfabesinin geliştirilip Homer epiklerinin (İÖ 8. yy sonu) derlenmesini kapsıyor.

 

Yunan Antik tarihi
Antik Yunan tarihi

 

Arkaik Dönem
Tüm Yunanlar arasında soy bilincinin geliştiği, geleneklerin ve dilin güçlendirildiği dönem arkaik çağ. Yerellik duygusu da aynı zamanda gelişmeye başladı. Yunan şehir devletleri ticaret ve kültür rotalarını batıda İspanya’ya, kuzeyde Karadeniz’e ve güneyde Kuzey Afrika’ya kadar genişletti, bu da takip eden klasik dönemin gelmesine yol açtı.

 

Arkaik Yunan tarihi
Arkaik Dönem Yunan tarihi

 

Klasik Dönem Yunan Tarihi
Atina’nın politik, sosyal ve ekonomik yükselişiyle beraber Sparta’nın askeri ve kültürel gelişmeleri, işgal amacıyla gelen Pers güçlerinin başarıyla püskürtmesini sağladı (İÖ 490-479). Bu birleşik savunmayla Altın Çağ olarak da bilinen dönem, klasik Yunan dönemi olarak anılıyor. Demokrasi, Olimpiyat Oyunları ve tiyatro gibi evrensel temel toplumsal düşüncelerin doğduğu dönem. Bu dönemin başarılı ve entelektüel felsefe ve sanat çalışmaları günümüzde hala takdir görüp ve yeni düşüncelere ilham veriyor.

 

Yunanistan tarih
Yunanistan tarihi

 

Helenistik Dönem
İÖ. 4. yüzyıl yeni kuvvetlerin ortaya çıkmasına sahne oldu. II. Philip ve oğlu Büyük İskender ile Makedon Yunan Krallığı, Yunanistan üzerinde baskın rol oynadı. İskender’in doğuya yaptığı sefer ve fetihlerle Yunan egemenliğindeki bölgeleri çoğaltıp Yunan uygarlığını İndus nehrine kadar genişletti. Büyük İskender’in ölümüyle (İÖ. 323) komutanları tarafından birçok krallık kuruldu, bu da Helenistik dönemin  (İÖ.3.-1. yy.) başlangıcını işaret etti. Bu çağda, Yunan şehir devletleri bağımsızlıklarını koruyabilseler de, eski güçlerini ve saygınlıklarını kaybettiler. Buna rağmen, edebiyat ve sanat alanındaki yaratıcılıkları, dünya uygarlığına katkıları devam etti. Yunanistan İÖ. 146’da Roma tarafından işgal edilip Roma hükümdarlığı dönemi başladı.

 

Yunan tarihi bilgi
Yunan tarihi

 

Roma Dönemi
Yunan ve Roma kültürleri arasındaki yoğun alış verişin yaşandığı bu dönem daha sonraları, Greko-Romen uygarlığı olarak anılır. Aynı zamanda Hristiyanlık doğmuş olup, Yunanistan genelinde Dodekatheon (12 Tanrı İnancı) terk edilerek bu yeni inanca geçiş yaşandı. İmparator Konstantin’in kararıyla odak noktası doğuya kayarak, MS 324 yılında imparatorluk başkenti Roma’dan Konstantinopolis’e taşındı. Bununla beraber daha sonraları “Bizans İmparatorluğu” olarak anılacak Doğu Roma İmparatorluğu çağı başladı.

 

Roma İmparatorluğu harita
Roma İmparatorluğu haritası

 

Erken Bizans Donemi Yunan Tarihi
324 ile 610 yılları arasına İmparator Büyük Konstantin ve Jüstinyen dönemleri damgasını vurdu. Hükümdarlıkları döneminde Roma geleneği, Bizans İmparatorluğu’nun Helen karakterinin ortaya çıkmasını sağlamak için kademeli olarak asimile edildi. Bu süreçte, devlet kurumları güçlendirilip, imparatorluk sınırları genişletildi.

 

Doğu Roma İmparatorluğu haritası
Bizans İmparatorluğu haritası

 

Orta Bizans Çağı
Orta Bizans çağında İmparatorluk sürekli olarak eski rakipleriyle (Persler, Lombardlar, Avarlar, Slavlar) ve yeni ortaya çıkan rakipleriyle (Araplar, Bulgarlar) mücadele etmek zorunda kaldı. Patrik Photios, Michael Psellos, Romanos Melodos gibi büyük Bizans âlimleri Bizans manevi ve edebi hayatını geliştirdi ve Yunan klasik mirasının korunması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulundular. Bu dönemde, Doğu Balkanlar’da Kiril alfabesinin kademeli olarak uyarlanması başladı.

 

Konstantinopolis
Bizans Başkenti Konstantinopolis

 

Geç Bizans Çağı
1204 senesinde Konstantinopolis ilk defa Latin Haçlılar tarafından işgal edildi.  Bu olay Anadolu’daki Türk boylarının işgali ile devam edecek olan uzun ve zor bir dönemin başlangıcı oldu. 1453 senesinde Konstantinopolis’in Osmanlı Türklerinin eline geçmesi Bizans çağının sonu oldu. Takip eden dört yüzyıl boyunca Yunanlar, Osmanlı hâkimiyetinde kimliklerini koruyabilmek için çaba sarf ettiler. Aşağıda Osmanlı İmparatorluğu’nda 1908’deki Jön Türk devrimini ve anayasal düzenin yeniden ilân edilmesini kutlayan bir Yunan taş baskısı görüyorsunuz.

 

Yunanistan Osmanlıdan ne zaman ayrıldı
Yunanistan Osmanlı hakimiyeti

 

Osmanlı Dönemi

Osmanlı Türklerinin hâkimiyeti altındayken Yunan nüfusu, gayrimüslimler için tek kabul edilen kurumsal yapı olduğundan kendi kilise ve dinlerinin etrafında sığınak buldular. Yunan kolektif kimliğinin uyanışı 1821 senesinde Yunan Bağımsızlık Savaşı’nı ve beraberinde 1830’da Modern Yunan Devleti’nin kurulmasını getirdi.

 

Yunanistan Osmanlı Savaş
Yunanistan Osmanlı Savaşı

 

Yakın Yunan Tarihi

Yunan Devletinin Kuruluşu (1830-1897)
İlk başlarda Modern Yunan devleti sadece Mora yarımadası, batı ve doğu-merkez Yunanistan (Sterea Hellas), ve Kiklad adaları ile Sporades Ege adalarından oluşuyordu. 19. yüzyılın devamında, küçük Yunan nüfusu tarafından iskân edilen yeni alanlar yavaş yavaş Yunan devletine katıldı. Aynı zamanda, ortaya çıkan yeni devlet, siyasi ve ekonomik modernleşme yönünde ilk adımlarını attı.

 

Yunanistan Krallığı Hakkında Bilgi

Yunanistan Krallığı (Yunanca: Βασίλειον της Ελλάδος, Vasilion tis Ellados), 1832 yılında dönemin süper güçleri Birleşik Krallık, AvusturyaMacaristan İmparatorluğu, Prusya, Fransa ve Rusya İmparatorluğu tarafından ilân edilen devlet. Bağımsızlık duyurusunun yapılmasının ardından, Osmanlı İmparatorluğu’ndan tam bağımsızlığını eline almış olduğu 30 Ağustos 1832 tarihli antlaşmayla uluslararası düzeyde tanındı. Yunan Bağımsızlık Savaşı’nı yöneten geçici Yunan hükumetinin üzerine kuruldu ve 1924 yılında krallık devrilerek yerine İkinci Yunan Cumhuriyeti kurulana dek ayakta kaldı. Daha sonra cumhuriyetin 1935 yılında yeniden yerini krallığa bırakmasıyla bu kez 1974 yılına dek Yunanistan topraklarında egemen oldu ve yedi yıllık bir askerî darbe döneminin ardından bugünkü modern Yunanistan Cumhuriyeti‘nin kurulmasıyla tarihe karıştı.

 

Yunanistan Krallığı ne zaman kuruldu
Yunanistan Krallığı

 

Yunan Devletinin Bölgeyle Bütünleşmesi (1897-1922)
1897-1922 yılları arasındaki dönem Modern Yunan Devletinin bölgesel entegrasyonuna tanık oldu. Önemli olaylar ile ileriye dönük gelişmelerin yanı sıra, kararlılıkla yapılan anayasal demokratik düzenlemeler Yunanistan’ın gelişimini belirledi ve modern bir devlet olma yolunda katkıda bulundu.

 

İki Savaş Arası Dönem ile II. Dünya Savaşında Yunanistan 
1923 ve 1940 yılları arasındaki iki savaş arası (Küçük Asya Felaketinden İkinci Dünya Savaşına kadar) Yunanistan için geçiş ve tamamlanmamış siyasi konsolidasyonun olduğu bir dönem sayılıyor. Önemli ekonomik ve demokratik anayasal değişikliklerin oluşmasına rağmen, Yunanistan diğer tüm Avrupa ülkeleriyle birlikte belirsizliklerin olduğu bir süreç içinde hem yurtiçinde hem de yurtdışında sistematik bir istikrar sağlamak için büyük çabalar sarf etti.

 

Yunanistan hakkında bilinmeyenler
Yunanistan hakkında bilgiler

 

Çağdaş Yunanistan (1945 sonrası)
II. Dünya Savaşı sırasında ülke çapında yaşanan büyük kayıplar ve ardından yaşanan iç savaş, Yunanistan’ı savaş sonrası döneminde oldukça dezavantajlı bir konuma getirdi. Buna rağmen kısa bir süre içerisinde ekonominin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte demokratik siyasi konsolidasyon için yeni çabaların sarf edildiği bir döneme girildi. Ancak bu çabalar yedi yıl süren (1967-1974) askeri diktatörlük tarafından kesintiye uğradı. 1974 yılından itibaren siyasi ortamın olgunlaşması ülke kurumlarının kararlılığını beraberinde getirdi. Yunanistan, 1981 yılında bugün adı Avrupa Birliği olan A.E.T.’ye (Avrupa Ekonomi Topluluğu) tam üye oldu ve 2002 yılında Avrupa ortak para birimi avroya geçti.

 

Yunanistan’ın Kurucusu

Bugünkü Yunanistan’ın kurucusu, Osmanlıdan bağımsızlığını kazanan devletin ilk başkanı Ioannis Kapodistrias (1827–1831). Yunan Bağımsızlık Bildirgesi’nin yazarlarından ve ilk meclis başkanı Alexandros Mavrokordatos da ülkenin kurucuları arasında. Osmanlılara karşı ayaklanmanın ilk kaybı Rigas Feraios ile Yunan Kurtuluş Savaşı’nın komutanları Theodoros Kolokotronis, Georgios Karaiskakis, Andreas Vokos Miaoulis, Laskarina Bouboulina, Yannis Makriyannis de Yunanistan’ın kurucusu ve kahramanları olarak anılıyor. Yunan ulusal hareketinin önderi, modern Yunanistan’ın kurucusu Eleftherios Venizelos, “Ethnarch” yani lider, şef olarak kabul ediliyor.

 

Yunanistan'ın kurucusu
Yunanistan’ın kurucusu Ioannis Kapodistrias

 

Eskiye gidersek Yunanların efsanevi atası, ülkeye ve halka adını veren Hellen. Atina’nın kurucusu Theseus; demokrasiyi icat eden ve Atina Anayasası’nı yazan Solon ile Cleisthenes; Sparta şehir devletinin kurucusu Spartalı Lycurgus; ilk Thebes Kralı Cadmus; ilk birleşik Yunan Federasyonunun kurucusu, Büyük İskender’in babası Makedonya Kralı II. Philip, Yunanistan’ın kurucuları arasında yer alan liderlerden.

 

Yunanistan'ın kurucusu
Yunan Federasyonu’nun kurucusu, Büyük İskender’in babası Makedonya Kralı II. Philip

 

Yunan Kültürü

Kökleri derin ve eski olan Yunan kültürü, dünyanın çoğu yerinde az veya çok etkili. Ulah, Giritliler, Epirotlar, Makedonlar, Ege ve İyon ada sakinleri, Pontus Yunanlıları (Kafkasya), Küçük Asya ve Mısır, Pomaklar, Traklar, Tsakones, Sarakatsans, Maniots, Arvanitler (Arnavut kökenli) tarih boyunca Yunan kültürü üzerinde etkili oldular. Her birinin kendine özgü gelenekleri, görenekleri, alışkanlıkları, mutfağı ve yerel ürünleri, sanatı, kostümleri, mimarisi, dansları, deyimleri ve lehçeleri, Yunan kültürünü zenginleştiriyor.

 

Yunanistan kültürü
Yunan kültürü ve Yunanistan hakkında bilgi

 

Yunan kültürü Miken Uygarlığı ile başlayıp Klasik Yunan, Roma İmparatorluğu ve ardından Bizans ile binlerce yıl içinde evrildi. Pers, Frenk, Osmanlı, Venedik, Ceneviz ve İngilizler de modern Yunan kültürü üzerinde önemli izler bıraktılar, bu nedenle Yunanistan hakkında bilgi edinirken bu uygarlıklar hakkında da fikir sahibi olmakta yarar var.

 

Yunanistan hakkında önemli bilgiler
Yunanistan hakkında önemli bilgiler. Ünlü Yunanlar.

 

Yunanistan dünyanın birçok ülkesinde Batı kültürünün ve demokrasinin beşiği olarak kabul ediliyor. Modern demokrasilerin kaynağında eski Yunanistan’daki halkın yönetime katılımı, jüri tarafından yargılama, yasalar karşısında eşitlik kavramları var. Antik Yunan Uygarlığı biyoloji, geometri, tarih, felsefe, fizik gibi sistematik düşünceye dayanan birçok bilim ve sanat alanında öncülük etti. epik şiir (destan), lirik şiir, tragedya, komedi gibi önemli edebi türler yarattı. Yunan kültürü tarafından yaratılan düzen ve oran anlayışının güzellik ideali, Batı sanatını güçlü biçimde etkiledi.

 

Yunanistan hakkında kısa bilgi
Yunanistan hakkında bilgi

 

Yunanistan Gelenekleri

Yunan gelenekleri hala hayatta. Halk arasında geleneksel kıyafetler giyenlere rastlanabiliyor. Batı Girit’te yaşlı erkekler hala yüksek çizmeleriyle, golf pantolonlarıyla ve siyah püsküllü mendilleriyle gurur duyuyorlar; Karpathos’ta (Kerpe) kadınların iki geleneksel elbiseleri var, basit olan her gün için ve çok ince işlenir, renkli olanlar iste festivaller ve düğünler için; Metsovo’da özel günlerde işlemeli yelekler, yünlü şapkalar, dokuma pantolonlar ve takunyalar giyen erkekler görülebiliyor.

 

Yunan gelenekleri Yunanistan hakkında bilgiler
Yunan gelenekleri

 

Doğum, vaftiz, nişan, düğün, cenaze; yaşama şekil ve tanım veren kilometre taşları olarak kişinin toplumdaki yeri açısından önemli. Gelini giydirme ve düğün yatağında erkek bebek zıplatmayla başlayan geleneksel düğünler. Kiliseye kadar müzisyenlerin eşlik ettiği gelin. Özellikle Lefkas’ın (Lefkada) zengin düğün adetleri. Yakılan Maniot ağıtları, müzik eşliğinde öteki dünyaya yolculuk.

 

Yunan adetleri Yunanistan hakkında bilgi
Yunan adetleri ve Yunanistan hakkında bilgi

 

Dini Bayramlar ve Özel Günler

Ve her yerde festivaller bulabilirsiniz ancak Patras, çoğunun kökeni pagan bereket ayinlerine dayanan maskeler, bereket sembolleri, kışkırtıcı davranışlar, vahşi müzik, sınırsız dans ve şakaların Paskalya orucu öncesini renklendirdiği en ünlü kutlamalarıyla dolu.

 

Yunan dansları
Yunan dansları. Yunanistan hakkında bilgi.

 

Sonbaharda, Girit’te ve Ege adalarında domuz kesimi; Mayısın ilk gününde güneşin doğuşundan önce yapılan Mayıs çelenklerinin Yaz dönümü arifesinde yakılması; ve Zakynthos’ta 14 Eylül’de Gerçek Haç günü ekmeği mayalamak için kullanılan unun ve fesleğenin kutsanması, Yunan gelenekleri ve görenekleri arasında yer alıyor.

 

Yunanistan hakkında bilgi blog yazısı
Yunanistan hakkında bilgi yazısı

 

Yunanistan’da Noel ve Paskalya
Yunanistan’da her bölgenin özel yemeklerinin, şarkılarının ve Noel ilahilerinin eşlik ettiği geleneksel kutlamalar var. Örneğin Epifani’de tüm adalardaki ve ana karanın sahil kesimlerindeki tüm genç erkekler papazın attığı haçı alan ilk kişi olmak için soğuk denize dalıyorlar. Bu gelenek İstanbul Boğazı kıyısında da Rum azınlık tarafından yaşatılıyor.

 

Denizden haç çıkarma
Denizden haç çıkarma – Teofani

 

Paskalya kutlamalarının Yunan geleneğinde özel bir yeri var.  Patmos’ta Paskalya öncesi Kutsal Hafta dini açıdan önemli bir zaman. Paskalya’dan önceki Perşembe günü, Son Akşam Yemeği yeniyor ve Kutsal Cuma’da her kilisede mum ışığında beyaz çiçeklerle süslenmiş İsa’nın tabutunun takip edildiği geçit törenleri var. Paskalya gelenekleri, Korfu’daki bando takımlarından ve ‘kadehlerin kırılmasından’, Vrontado, Sakız Adası’nın ‘roket savaşlarına’ geniş oranda çeşitlilik gösteriyor.  Arahova’da, 23 Nisan’da, veya tarih Paskalya Orucunda yer alıyorsa Paskalya Pazartesi’de, St. George’un bayram günü geleneksel kostümlerle yarışmalar gerçekleşiyor.

 

Paskalya yumurtaları
Paskalya yumurtaları – Yunanistan hakkında bilgiler

 

Azizler Günü Kutlamaları
Azizler günü köylerdeki küçük kiliselerde ve şehir kiliselerinde tüm yıl boyunca kutlanıyor. Koruyucu aziz gününden ve arefesinden de genelde önde gelen Panigiri Festivali ücretsiz yiyeceklere, içeceklere ve ilerleyen saatlerde dini toplulukla dans etme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Korfu’nun, Kefalonya’nın ve Zante’nin İyonya adalarında, koruyucu azizler Spyridon, Gerasimos ve Dionysios bandoların eşlik ettiği gösteri ve tören alaylarıyla onurlandırılıyor.

 

Yunanistan gelenekleri
Yunanistan gelenekleri – Panigiri Festivali

 

Lesvos’taki Agiassos’ta, İlyas Peygamber gününde, süslenmiş atlar üzerindeki biniciler içlerinden birinin Peygamberin simgesini getirmek üzere seçileceği dağ kilisesine tırmanıyorlar. Meryem Ana onuruna 15 Ağustos’taki kutlamalar binlerce inançlı Yunanı buraya çekiyor. Tinos Katedrali, Paros’taki Ekatondapyliani ve Amorgos’taki Hozoviotissa, özellikle ünlü olanlar.

 

Yunan dini bayramları
Yunan dini bayramları – Lesvos

 

İsim Günü

Adı azizlerden gelen kişiler, yılın belli bir gününü isim günü olarak kutluyorlar. İsim günü olan kişiyi ailesi ve arkadaşları ziyaret edip iyi dileklerini ve hediyelerini sunuyorlar. Ev sahibi de kurabiye, tatlı ve atıştırmalıklar ikram ediyor.

 

Nişan ve Evlilik

Evlilik öncesinde erkek kızı babasından veya ailesinden ister ve iki aile gelin ve damat adayına hediyeler verir. Yüzükler sol ele takılır, evlenirken sağ ele alınır. Nişan gelenekleri hala yaşıyor olsa da giderek azalıyor.

 

Yunanistan adetleri
Yunanistan adetleri – Olimpos’ta geleneksel nişan

 

Beyaz eşyayla balayını bırak, resmen araba parası bile çıktı valla.

 

Yunanistan düğün
Yunanistan’da geleneksel düğün ve takı

 

Karnaval

Yunanca Apokries adı verilen Paskalya bayramı öncesinde 40 gün boyunca et ve hayvansal ürünlerin yenilmemesi ile tutulan oruca gönderme yapılan karnaval. Yunanistan’da Rio ve Venedik karnavallarının da başlangıcının Apokries Karnavalı’na dayandığı söyleniyor. Birçok şehirde kutlanan karnavalın en ünlüsü Patra’da; diğer en eğlenceli karnavallar ise Kozani, Resmo ve İskeçe’de yer alıyor.

 

Yunanistan karnaval
Yunanistan’da karnaval. Yunanistan hakkında bilgi.

 

Temiz Pazartesi

Kathará Deftéra (Temiz Pazartesi, Lent (Sarakosti) Monday), ailelerin Büyük Oruç başlangıcını kutlamak için pikniğe gittikleri bir gün. Etsiz, sütsüz, yumurtasız yemekler hazırlanıyor, zeytinler, tarama salatalar, helvalar, bugüne özel pişirilen susamlı lagana ekmeği yeniyor, kadehler “Kali Sarakosti” (mutlu 40 oruç günü) dilekleriyle kaldırılıyor ve “Büyük Oruç” Sarakosti başlıyor.

 

Yunan dininin özellikleri
Yunan dininin özellikleri. Yunanistan hakkında bilgiler.

 

Milli Bayramlar

Yunan Bağımsızlık Günü

Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını kazandığı 25 Mart 1821 tarihi, aynı zamanda Cebrail’in Hz. Meryem’e haber ulaştırdığı günün de yıl dönümü olduğu için hem milli hem dini bir gün.

 

Yunanistan milli bayramları
Milli bayramlar ve Yunanistan hakkında bilgi

 

Hayır Günü

Yunanlar 28 Ekimde Başkan Metaksas’ın II. Dünya Savaşı’nda ülkeyi işgal etmek isteyen İtalya tarafına “hayır” (ohi) demesini kutluyorlar. Pencere ve balkonlara Yunan bayrağı asılıyor, öğrenci ve askerlerin katıldığı geçit törenleri yapılıyor.

 

Hava Durumu ve İklim

 Yunanistan’da hâkim iklim büyük ölçüde Akdeniz iklimi. Yazları sıcaklık ortalaması 26°C – 28°C . Kışlar çok sert geçmiyor, ancak yüksek kesimler kış boyunca kar alıyor. Yüzey şekilleri ise genelde fazla yüksek olmayan dağlardan oluşan oldukça engebeli araziler. Ülkenin en yüksek noktası Eski Yunan Mitolojisinde tanrıların evi olduğu kabul edilen Olimpos Dağı (2,918m). Bunu 2,457 metre ile Parnassos Dağı izliyor. Ülkenin bu denli engebeli olmasının Yunan Mitolojisindeki açıklaması ise tanrıların dünyayı yaratırken toprağı eleyip eleyip, Yunanistan’ın kalan tortuları fırlatıp savurması ile oluştuğu yönünde. Yunanistan ayrıca 1. derece deprem kuşağı üstünde yer alıyor.
Yunanistan iklimi hava durumu
Yunanistan iklimi ve hava durumu

Alçak bölümler bitki örtüsü bakımından fakir olup, mevsimlik bitkiler yetişiyor. Ülkenin orta ve güney kısımlarında Akdeniz ikliminin karakteristik bitki örtüsü makiler egemen. Dağlık bölgelerde ise ormanlar yer alıyor. Ormanlar ya da korular ülkenin yaklaşık %50’sini kaplıyor.

 

Santorini hava durumu
Santorini hava durumu ve sıcaklıkları

 

Hava sıcaklıkları Yazın ülkenin güneyinde gündüz 25, gece 34 derece civarında ve bunaltıcı. Güneyde örneğin başkent Atina’da Kışın sıcaklıklar gece 7, gündüz 13 derece dolayında. İlkbaharda Nisan ayında Atina gündüz 19, gece 13 derece oluyor. Kuzeyde Nisan ayı gündüz 18 gece 9 derece, Yazın gündüz 31 gece 20 derece, Kışın Ocakta Selanik gündüz 8, gece 2 derece hava durumu koşulları sunuyor. Yazın ünlü tatil adası Mikonos’ta sıcaklık gündüz 30, gece 22 derece; Türk turistlerin çok sevdiği Thasos (Taşoz) Adası’nda gündüz 28, gece 20 derece.

 

Bölgeler

Yunanistan’da toplam 13 bölge (περιφέρειες) bulunuyor.

 

Yunanistan'ın bölgeleri
Yunanistan’ın bölgeleri hakkında bilgi

Türkçe ve Yunanca adlarıyla Yunanistan’ın bölgeleri:

 

 1. Trakya – Thraki
 2. Makedonya – Makedonia
 3. Epir – İpeiros
 4. Teselya – Thessalia
 5. İyonya Adaları –  Ionia nisia
 6. Orta Yunanistan – Stereá Elláda
 7. Eğriboz – Euboea
 8. Mora Yarımadası – Pelopónnēsos
 9. Sporad Adaları – Vóreies Sporádes
 10. Ege Adaları – Nisiá Aigaíou
 11. Kiklad Adaları – Kykládes
 12. On İki Ada – Dodekánisa
 13. Girit – Kriti

 

Yunanistan İlleri ve Şehirleri

 

Yunanistan illeri
Yunanistan illeri ve şehirleri

 

Ülkede 51 il ve şehir merkezi bulunuyor.

 

1. Atina
2. Eğriboz
3. Evrytania
4. Fokida
5. Phthiotis
6. Boeotia
7. Halkidiki
8. İmathia
9. Kilkis
10. Pella
11. Pieria
12. Serez
13. Selanik

14. Hanya

15. Kandiye
16. Lassithi
17. Retimnon
18. Drama
19. Evros
20. Kavala
21. Rodopi
22. İskeçe
23. Arta
24. Yanya
25. Preveze
26. Thesprotia

27. Korfu
28. Kefalonya
29. Lefkada
30. Zakintos
31. Sakız
32. Midilli
33. Sisam
34. Arkadya

35. Argolis
36. Korint
37. Lakonia
38. Messinya
39. Kiklad Adalar

40. Oniki Adalar

41. Karditsa
42. Larissa
43. Magnissia
44. Trikala
45. Achaea
46. Aetolia-Acarnania
47. Elis
48. Florina
49. Grevena
50. Kastoria
51. Kozani

 

Yunanistan Ekonomisi

Yunanistan ekonomisi nominal olarak dünyanın 46. büyük ve satın alma gücü paritesi bakımından 52. büyük ekonomisi. Hizmet ağırlıklı ekonomiye sahip Yunanistan, ileri olduğu gemi taşımacılığı, turizm ve bankacılık dışındaki sektörlerde, bu alanlarda güçlü ülkelerle pek rekabet edemiyor. Sanayinin GSYİH içindeki payı %15, tarımın %5, hizmetlerin ise %8. Turizm, gemicilik, finans, inşaat ve telekom sektörün en önemli kalemler.

 

Yunanistan ekonomisi
Yunanistan ekonomisi hakkında bilgiler

 

İşgücünün %11.8’ini istihdam eden tarım sektöründe üretimi yapılan önemli ürünler taze meyve sebze, zeytin, tütün, şeker, pirinç, buğday, işlenmiş meyve sebze, konserve, şeftali, domates ve zeytinyağı. Firmaların geneli küçük aile işletmeleri.

 

Yunanistan tütün
Yunan tütünü

 

Yunanistan özellikle sanayi ürünlerinde çok sınırlı ve az sayıda üretim imkanları ile toplam talebinin %80’ler gibi bir kısmını ithalat ile karşılayan bir ülke konumunda.

 

Gemi taşımacılığı Yunanistan için hayati öneme sahip sektör. Sektör ülke gayrisafi yurtiçi hasılasının %7.5’ini oluşturmakla birlikte, 200.000’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Yunanistan ticaret filosu dünya filosunun yaklaşık %20’sini elinde bulunduruyor. Yunanistan Gemiciler Birliği verilerine göre ülkenin gemi taşımacılığından elde ettiği senelik gelir 14 milyar doların üzerinde. Yeni AB üyesi ülkelerle yapılan ithalat ve transit ticaretin gelişiminden dolayı Pire ve Selanik limanlarının genişletilmesine ağırlık veriliyor.

 

Yunanistan denizcilik gemi
Yunanistan denizcilik filosu

 

Yunanistan ekonomisi için öneme sahip olan turizm sektörü ülke hasılasının yaklaşık %16’sını oluşturuyor. Sektörde 657 bin kişi istihdam ediliyor. Yunanistan dünyada en fazla turist çeken ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Son yıllarda Yunanistan’a gelen yabancı turist sayısında gözle görülür bir artış oldu. Turizmin büyümenin itici gücü olacağı bekleniyor. Aşağıdaki grafikte son yıllarda sadece Atina’ya gelen turist sayılarını görüyorsunuz; mavi grafik havalimanına gelen turist sayısını, kırmızı olan ise toplam otel konaklamalarını milyon olarak gösteriyor.

 

Yunanistan turizm
Atina’ya gelen turist sayıları. Yunanistan hakkında bilgi.

 

2008 küresel ekonomik krizinden çok etkilenen ve 2009’dan itibaren % 25’ten fazla küçülen Yunan ekonomisi, ilk defa 2014 yılında yeniden pozitif büyüme oranına geçti.

 

Yunanistan ekonomik kriz
Yunanistan ekonomik krizi

 

Batı Trakya Türkleri

Türkiye ve Yunanistan’ın taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Batı Trakya’daki Türk nüfus ile İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’daki Rum Ortodoks nüfus, iki ülke arasındaki zorunlu Büyük Mübadele’nin dışında bırakıldı. Bu çerçevede, bugün Batı Trakya’da sayıları 150.000 civarında Müslüman Türk Azınlık yaşıyor. 1923 Lozan Barış Antlaşması’yla Batı Trakya Türk toplumuna “azınlık” statüsü tanındı. Lozan Antlaşması’nın 37. ila 44. maddeleri, Türkiye’deki Müslüman olmayan Azınlıkların haklarına ilişkin düzenlemeleri içerip; 45. maddesi ise, Türkiye’nin Müslüman olmayan Azınlıklara tanıdığı bu hakların Yunanistan tarafından da, topraklarında bulunan Müslüman Azınlığa tanındığını belirtiyor.

 

Yunanistan Türkler
Batı Trakya Türkleri

 

Yunanistan’daki Türk varlığı Batı Trakya’yla sınırlı olmayıp, Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalar’da yaşayan ve sayıları 6.000 civarında olan bir Türk nüfus da var. Ancak, Yunanistan 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması imzalandığında On İki Ada’nın İtalyan yönetimi altında bulunduğu gerekçesiyle söz konusu Türklere azınlık statüsü tanımıyor.

 

Yunanistan hakkında bilgi edinmek isteyenlere bir kaynak olmasını umuyorum.

12 YORUMLAR

  • Merhaba Doğukan Bey. 🙂 Yunanistan’ın neresine gideceksiniz? Ne kadar kalacaksınız? Yunanistan’ın yerel ürünlerinden dağ kekiği balı, uzo, zeytin, kekik, deri sandalet, sakızlı zeytinyağı sabunu, zeytin ağacından ahşap eşyalar, kaşık tatlıları (glyko to koutaliou) ve hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz.

  • Merhaba adaşım. Yunanistan’a sanırım Yazın tatil için gitmeyi düşünüyorsunuz. Selanik çevresini ve Halkidiki Yarımadası’nı öneririm ama sıcak olur. Bütün Yunanistan güzel, turistik yerlerde önemli tarihi eserler, antik kentler, turistik olmayan yerlerde doğal güzellikler, güler yüzlü samimi insanlar bulursunuz. Bence Yunanistan’da yazın en önemli ölçüt hava sıcaklığı, bunaltıcı günlerden kaçınırım ben şahsen. Atina aşırı sıcak olur, her yaz ölenler oluyor. Kos ve Rodos adalarının batı kıyıları, Girit adasının kuzey kıyıları, Lesvos, pek turistik olmayan görece serin Pelion, Türklerin çok sevip tatil yaptığı Thassos, ve diğer adaların gideceğiniz ayın günün en yüksek sıcaklıklarına bakmanızı öneririm.

 1. Alper Bey Merhaba,

  Eylül sonunda Kos Adası’na gitmeyi planlıyoruz. Eşim de ben de yabancı dil bilmiyoruz. Acaba bu konuyla ilgili sıkıntı çeker miyiz? Türkçe bilen var, yardımcı olurlar diyorlar ama emin olamıyorum. 🙂

  • Merhaba. Dedeleri veya babaları Türkiye’den göç etmiş olanların çoğu Türkçe konuşabiliyor. Gerekli İngilizce sözcükleri gitmeden önce yazıp ezberlemenizi, en azından yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederim.

 2. Çelebi seni takip ediyorum bir sorum var. Şimdi ben başka bir ülkede yaşamayı düşünüyorum göç edicem galiba. Sence nereyi önerirsin bana. Ve Yunanistan nasıl bir yer yaşanır mı Türkiye ile kıyasladığımızda tabı kişiden kişiye değişir ama sen standart bir durum için yanıtlarsan sevinirim. Bir de Yunaistan’da hayvancılık yapıyorlar mı acaba? Buyuk ihtimalle hayvancılık yapabilirim.

  • Merhaba. Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Makedonya bize yakın ve yaşanası ülkeler. Yunanistan Türkiye’den gelişmiş ve huzurlu bir ülke. Yunanistan’da hayvancılık yapıyorlar; 120.000 sağmal inek, 300.000 et danası, 9.8 milyon koyun, 4.5 milyon keçi var. Hayvancılık ve çiftçilik alanlarında yabancılara iş olanaklarını bilmiyorum.

 3. Alper Bey merhaba, daha önce de sizinle görüşmüş ve gezilerim için görüş ve tavsiyelerinizi almış ve faydalanmıştım, teşekkür ederim. Bu kez Atina’ya 5 günlük gezi programı yaptım, 2 Mart 2020 de başlıyor. Yunanistan ile ilgili yazılarınızı okudum ancak Atina ve çevresiyle ilgili bilgiye ulaşamadım. Bu konuda bilginiz varsa paylaşır mısınız? Müzeler gibi klasik yerlerin dışında bilgiye ihtiyacım var. Otantik taverna, jazz Club önerileri, 2. el pazarı, şehir içi turistik gezi aracının olup olmadığı gibi. Biz müze ziyaretinden çok şehrin ortamını yaşamayı seviyoruz. Bu nedenle daha az turistik ve ülkeyi yansıtan mekanlar daha çok ilgimizi çekiyor. Önerilerinizi bekliyorum, iyi günler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz