Yaşam kalitesi en yüksek ülkeler hangileri? Gelişmiş ülkeler konusunda en ciddi verileri Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Raporu göstergeleri, OECD ise Yaşam Kalitesi İndeksi olarak yayınlıyor. OECD sadece üye ülkeleri incelediği için biz 2017 BM ölçeği ve verilerine bakalım, çünkü 185 ülkeden bilgi toplayıp rapor yayınlıyor. Yaşam kalitesi en yüksek ülkeler sıralamasında en önemli ölçütler yaşam beklentisi, okur-yazar oranı, eğitim kalitesi, yaşam standartları, yaşam kalitesi, refah, çocuk sağlığı, kişi başına gelir, iş güvenliği, sınıf farklılığı, konut edinebilme, ihtiyaçları satın alabilmek için gereken çalışma saati, enflasyon oranı, hastalık sıklığı, ürün ve hizmet fiyatları, altyapı, ekonomik ve politik kararlılık, siyasi ve dini özgürlük, çevre kalitesi, iklim, güvenlik. Yazımdaki liste bir gelişmiş ülkeler sıralaması olarak da değerlendirilebilir.

 

yaşam kalitesi yüksek ülkeler
Yaşam kalitesi en yüksek ülkeler

 

Yaşam Kalitesi En Yüksek Ülkeler

Norveç

Kişi başına ortalama yıllık net gelir 31.459 Amerikan Doları olan Norveç, kamu vicdanı ve güvenlik düzeyinin çok yüksek olduğu bir ülke. Halkın %93’ü ne zaman ihtiyaç duyarsa yardım göreceğine emin. Çalışma saatleri açısından gelişmiş bir ülke; nüfusun %3’u uzun saatler çalışıyor, oysa OECD ortalaması %9.

 

yaşam kalitesi yüksek ülkeler
Yaşam kalitesi yüksek ülke Norveç

 

Kuzey Avrupa ülkeleri listenin üst sıralarında yer alıyor. Yaşam standartları yüksek olduğu için AB’ye girmek istemeyen Norveç, Avrupa ve ABD balıkçılık sektörünü elinde bulunduran, zengin petrol yataklarına sahip, yaşam kalitesi göstergeleri yüksek ve refah bir ülke olarak dikkat çekiyor.

 

Avustralya

Kişi başına ortalama yıllık gelirin 28.884 dolar olduğu Avustralya, dünyada yaşam kalitesi en yüksek ülkeler arasında. Sağlık hizmetleri, toplumsal katılım ve barınma konularında yaşam standartları çok yüksek. Avustralyalıların ortalama yaşam süresi 82 yıl. Halkın seçimlere katılım oranı OECD ülkelerinde ortalama %72 iken, Avustralya’da %93.

 

gelişmiş ülkeler sıralama
Gelişmiş ülkeler sıralaması – Avustralya

 

Ada ülkesi Avustralya, geniş toprakları ve bu topraklara göre az nüfusuyla gelişmiş ülkelerden biri. Bazen Sidney gibi şehirlerde fazla gelen gelir nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz yapılıyor. Yaşam kalitesi göstergeleri yüksek Avustralya aynı zamanda huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir ülke olarak tanınıyor.

 

İsviçre

İsviçre’de kişi başına düşen ortalama gelir 32.000 dolar. Okullaşma ve eğitim kalitesi yüksek. Ortalama ömür 83 yıl. Hava ve su kalitesi çok iyi.

 

gelişmiş ülkeler listesi
Gelişmiş ülkeler listesi – İsviçre

 

Gelişmiş, ekonomik seviyesi ve yaşam standartları yüksek İsviçre dünyanın en zengin ülkelerinden. Refah seviyesi, gelir düzeyi, sağlık, çevre kalitesi, eğitim ve güvenlikte OECD ülkeleri arasında ölçeği ve göstergeleri ortalamanın üzerinde, fakat toplumsal katılımda ortalamanın altında.

 

Hollanda

Kişi başına düşen gelir 25.500 dolar olan Hollanda yıllık ortalama 1.379 saat çalışma süresi ile öne çıkıyor. Öğrencilerin başarı düzeyi yüksek. Dünyada yaşam kalitesi en yüksek ülkeler arasında olduğu tartışmasız.

 

zengin ülkeler
Zengin ülkeler – Hollanda

 

Özgürlükler ülkesi Hollanda eşcinsel evlilik, kişisel haklar, rahat yaşam gibi göstergeler ve insan haklarıyla bilinse de, aynı zamanda Avrupa’nın en az işsizlik oranına sahip ülkesi.

 

Amerika Birleşik Devletleri

Kişi başına düşen net gelirin 38.000 dolar olduğu ABD konut kalitesi, kişisel özel yaşam alanı genişliği ile öne çıkıyor. Dünyanın en güçlü ülkesi ABD gelir dağılımı eşitliği açısından iyi bir durumda değil.

 

en güçlü ülke
En güçlü ülke ABD

 

Almanya

Almanya eğitim kalitesi, çalışma saatleri, meslek ve kazançlar, çevre kalitesi, konut, kişisel güvenlik açılarından çok gelişmiş olmasına rağmen sivil katılımda o kadar değil. Kişi başına net yıllık gelir 31.250 dolar. En zenginle en fakir arasındaki gelir dağılımı eşitsizliği fazla.

 

yaşanacak ülkeler
Yaşanacak ülkeler – Almanya

 

Yeni Zelanda

Ada ülkesi Yeni Zelanda ekonomik gücünden ziyade bireysel hak ve özgürlükleri, eğitimdeki destek ve kalitesi ile İnternet özgürlüğü alanındaki uygulamalarıyla en gelişmiş ülkeler arasında. Kişi başına gelir 21.892 dolar.

 

en rahat ülkeler
En rahat ülkeler – Yeni Zelanda

 

Yenilenebilir enerji kullanım oranı %36,47 ile çok yüksek. Öğrencileri özellikle edebiyat, matematik ve fen bilimlerinde çok başarılı.

 

Kanada

Gelişmişlik ve sosyal haklar açısından en yaşanılır ülkelerden biri de Kuzey Amerika ülkesi Kanada. Ekonomik açıdan gelişmiş bir ülke olan Kanada fosil yakıt kaynakları ve enerji üretimiyle dikkat çekici. Farklı kuruluşların yaptığı her gelişmiş ülkeler sıralaması içerisinde Kanada yer alıyor.

 

yaşam kalitesi
Kanada yaşam kalitesi yüksek bir ülke.

 

Kanada konut, refah, kişisel güvenlik, sağlık, gelir, sosyal ilişkiler, çevre kalitesi, çalışma hayatı, eğitim ve toplumsal katılım yönlerinden çok ileri bir ülke. Kişi başına gelir 29.365 dolar. Yaşam kalitesi en yüksek ülkeler arasında temel olanaklar bakımından ABD’nin tersine sosyal yönden gelişmiş bir ülke.

 

Singapur

Singapur zenginliği, politik kararlılığı, modernliği ve temizliğiyle tanınıyor. Kişi başına gelir 38.000 dolar ama fiyatlar çok pahalı. Çok zengin bir kent devleti.

 

zengin ülke
Zengin ülke Singapur

 

Danimarka

Danimarka sosyal hak ve özgürlükler ve ekonomik gelişmişlik düzeyiyle dikkat çekiyor. Kişi başına ortalama yıllık gelir 25.000 dolar ve halkın %89’u ortalama bir günde olumlu şeyler yaşadıklarını söylüyor. Çalışanların sadece %2’si çalışma saatlerinin uzun olduğunu söylüyor. Çevre kalitesi, toplumsal katılım, eğitim, gelir, sağlık ve güvenlik bakımından gelişmiş bir ülke.

 

mutlu ülkeler
Mutlu ülke Danimarka

 

İrlanda

Kişi başına ortalama yıllık gelirin 24.100 dolar olduğu İrlanda’da halkın %96’si bir şeye ihtiyaç duyduklarında yardım göreceğine inanıyor. Yılda ortalama çalışma süresi 1.543 saat ile çok iyi.

 

gelişmiş ülkeler
Gelişmiş ülke İrlanda

 

Yaşam kalitesi indeksinde konut, kişisel güvenlik, sağlık, refah, toplumsal katılım ve çevre kalitesinde gelişmiş ülkeler arasında.

 

İzlanda

İzlanda Avrupa’nın en az nüfusuna sahip ve kuzeydeki ada ülkesi. Nüfus az olunca sosyal hizmetler de son derece gelişmiş oluyor. Kişi başına milli geliri 26 bin doların üzerinde. Son derece temiz ve güvenli bir ülke.

 

huzurlu ülkeler
Huzurlu ülke İzlanda

 

İsveç

Ortaçağ’dan bu yana Avrupa’nın tek bağımsız ülkesi olan İsveç, gelişmiş hukuk sistemi ve özgürlükleriyle tanınıyor. Kişi başına milli geliri 30 bin dolar olan, çalışma ve yaşam şartları ileri bir ülke.

 

refah ülkeler
Refah ülke İsveç

 

Finlandiya

İskandinav ülkesi Finlandiya da hem sosyal hakları hem de yargı alanındaki hassas tutumuyla dikkat çeken bir ülke olarak göze çarpıyor. Kişi başına gelir 28.000 dolar olan ülkede sosyal ve çalışma hakları, eğitim kalitesi çok yüksek. En sevdiğim ülkelerden; yaşanacak ülkeler arasında öne çıkıyor.

 

yaşam standardı yüksek ülkeler
Yaşam standardı yüksek ülke Finlandiya

 

İngiltere

Kişi başına gelir 27,000 dolar olan İngiltere kişisel güvenlik, çevre kalitesi, sivil katılım, sosyal ilişkiler, sağlık, konut ve zenginlikte ileri düzeyde. En zenginle en fakir arasındaki gelir uçurumu fazla.

 

yaşanacak ülkeler
Yaşanacak ülke İngiltere

 

Avusturya

Yaşam kalitesi en yüksek ülkeler arasında yer alan Avusturya 31.200 dolar kişi başı ortalama gelir, kişisel güvenlik, sağlık, çevre kalitesi, eğitim ve çalışma saatleri bakımından gelişmiş ülkeler arasında.

 

kaliteli yaşam
Kaliteli yaşam – Avusturya

 

Güney Kore

Asya’daki en gelişmiş ülkeler arasında yer alan Güney Kore otomotiv ve elektronik sanayi, ekonomik ve sosyal gelişme hızı ve 19.500 dolar kişi başına gelir ile dikkat çekiyor. Fakat gelir dağılımı eşitsizliği var. Kore Türk vatandaşlarından vize istemiyor.

 

gelişmiş ülke
Gelişmiş ülke Güney Kore

 

Bu yazım da yurt dışında yaşamak isteyenler için bilgi verir: Dünyanın En ucuz Ülkeleri

 

Gelişmiş Ülkeler Sıralaması

Peki Türkiye ve diğer bazı ülkeler İnsani Gelişmişlik açısından ne durumda, gelişmiş ülkeler sıralaması listesinde ve yaşam standardı bakımından kaçıncı? Örneğin İsrail 19, Çek Cumhuriyeti 28, Yunanistan 29, Estonya 33, Litvanya 35, Birleşik Arap Emirlikleri 40, Macaristan 43, Küba 44, Letonya 48, Arjantin 49, Uruguay 50, Karadağ 51, Beyaz Rusya 53, Romanya 54, Rusya 57, Bulgaristan 58, Türkiye 69, Azerbaycan 76, Sırbistan 77, Brezilya 78, Gürcistan 79, Ukrayna 83, Makedonya 84, Bosna-Hersek 86, Ermenistan 87, Tayland 89, Çin 91, Arnavutluk 95, Moğolistan 103, Botsvana 109, Paraguay 111, Moldova 114, Güney Afrika 118, Hindistan 135, Svaziland 148, Liberya 175. sırada.

 

kaliteli yaşam
Yaşam kalitesi

 

Yaşam kalitesi en yüksek gelişmiş ülkeler hakkında bilgi vermesi umuduyla.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz